Webová stránka, ktorá podáva rôzne informácie o chrípke

Web využíva štyri farby z loga a kombinuje ich v celom dizajne stránky. Svoj dôraz kladie na prehľadnosť a jednoduché nájdenie informácií.

Cieľom bolo vytvoriť web s jednoduchým dizajnom, ktorý sa zameriava predovšetkým na obsah. Web poskytuje užitočné informácie o chrípke a pomáha ľuďom získať potrebné poznatky o tejto chorobe.

Zameranie

  • Web dizajn – Vizio
  • Webový vývoj
  • WordPress stránka